Iskolánk

Szerencs város

Középiskolák

Galéria

Linkajánló

Versenyek

Alapítványok

 Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány

Adószáma: 18416888-1-05

 Szerencsi Tehetségekért Alapítvány

Adószáma: 18412444-1-05

Elérhetőségünk

47 362780
47 362790

47 561083

szerencsbolyai@freemail.hu

3900 Szerencs
Rákóczi út 100.

 

 

|  Főoldal | Tanév rendje | Oktatás | Szavazás  | Dokumentumok |

  Szerencsi Általános Iskola - Bolyai épület

Szerencsi Tehetségekért Alapítvány

SSzékhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi 100.
Telefon: 47/362-780
Fax: 47/561-083
Email: szerencsibolyai@freemail.hu
Számlaszám: 10200160-42110848
Adószám: 18412444-1-05
Elnök: Győrik Ferenc
Titkár: Nyíriné Bárdosi Mária

 

Az alap- és középiskolák diákjai között számos olyan tanuló akad, aki az átlagosnál magasabb szellemi képességei révén kiemelkedik a kortársai köréből. Vannak diákok, akik valamelyik tárgyból sokkal több ismeret elsajátítására képesek, mint átlagos képességű osztálytársaik. Hiába bizonyul tehetségesnek a diák valamely tárgyból, megfelelő ösztönzés és foglalkozás hiányában kihasználatlanok maradnak képességei. Nem csupán a személyi feltételek hiánya okozhatja azonban a tehetséges tanulók elkallódását, az iskolák műszaki ellátottsága is befolyásolja a kivételes képességű gyerekek képzésének minőségét. Ezt felismerve, a Nestlé Hungária Kft, 1994. június 17-én létre hozta a z Szerencsi Tehetségekért Alapítványt, mely 1998. május 20-tól közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány rendelkezésére bocsátott összeg (induló törzsvagyon) 100 ezer Ft volt.

 

Az Alapítvány célja, tevékenysége:

- A tehetségfejlesztés intenzív formáinak alkalmazása az általános iskola felső tagozatában;
- A tehetségfejlesztésben a kiváló adottságokkal és képességekkel rendelkező gyermekek támogatása;
- Az idegen nyelvet (német, angol) tanuló gyerekek szaktáborba juttatása anyanyelvi országokba, német ajkú és angolszász területekre;
- Elősegíteni, az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásával, képzések támogatásával, külföldi tanulmányútjainak szervezésével;
- Hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez;
- Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek oktatását; esélyegyenlőségük biztosítását;
- Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával;
- Megfelelő képesítésű nyelvtanárok alkalmazásához nyújt anyagi segítséget;
- Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indítását kezdeményezi és finanszírozza;
- Külföldi iskolákkal keres kapcsolatot, és külföldi utakat szervez;
- Kapcsolatot tart más hazai és nemzetközi hasonló célú alapítvánnyal;
- Bekapcsolódik a hazai és nemzetközi nyelvképzési programokba, kiadványokat és eszközöket szerez be a nyelvoktatáshoz.

 

Bevételei a következőkből tevődnek össze:
- Adományok (nem jelentős);
- Pályázati pénzek: számítógépeket vásároltak;
- Személyi jövedelemadó 1 %-ából származó felajánlások;
- Az alapítványi számlán elhelyezett összeg kamatai.

Rendszeresen szerveznek különböző tréningeket, melyeknek témái a következők: személyiség fejlesztés, tanulási stratégiák, taktikák (8-os gyerekek számára).
Nagyon sok múlik azon, hogy a pedagógus időben felismeri-e az osztályában tanuló tehetséges gyereket, ezért a tanárok részére továbbképzéseket tartanak. Ezenkívül fontosnak tartják a tehetséges gyerekek szüleivel való kapcsolattartást is, akik ennek jegyében felkészítő előadásokon vehetnek részt.

 

 

 

 TETEJÉRE