Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


Beiratkozási tájékoztató 2015

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola szeretettel várja leendő elsős tanulóit
a 2015/2016-os tanévben.

Kínálatunk

Hitoktatás:
Heti két hittanóra keretében ismerkedhetnek a gyermekek a keresztény hit és erkölcstan alapjaival. Választható római katolikus, görög katolikus és református hittan

 

Tehetségfejlesztő programunk kiemelkedő képességű diákjaink fejlődését segíti elő.
Jellemzői:
• 5. évfolyamtól az integrált tehetségfejlesztésünk alapja a komplex személyiségfejlesztés, a matematika, az informatika, a magyar nyelv és irodalom, az angol nyelv tantárgyak emelt szintű oktatása.
• A délelőtt tanítási órákon, hagyományos módon, órakeretben folyik az oktató-nevelő munka, de kulcsszerepe van a tanulók képességeinek fejlesztésében a nagyarányú differenciálásnak.
• Délutáni blokkokon dúsító, gazdagító programokkal dolgozunk.
• A kiemelkedően tehetséges tanulóknak egyéni tanulási programokat készítünk.


Tanórai differenciált fejlesztő programjaink:
• Az anyanyelvi kommunikációs blokk
• Matematika blokk
• Angol nyelv blokk
• Informatika blokk (5. évfolyam)
• Integrált természettudományi blokk


Tanórán kívüli differenciált fejlesztő programjaink:
• Informatika blokk (3-4. évfolyam)
• Integrált természettudományi blokk (5-8. évfolyam)
• Matematika blokk (3-4. évfolyam)
• Angol nyelv blokk (1-2. évfolyam)
• Angol nyelvvizsgára előkészítő foglalkozás (7-8. évfolyam)
• Énekkar (4-8. évfolyam)
• Sport blokk (1-8. évfolyam)
• Képzőművészeti blokk (1-8. évfolyam)


Tehetség tanácsadás:
• Tehetség és fejlesztése témakörben ECHA diplomás szakértőink állnak a szülők, a gyerekek rendelkezésre.


Szülők fóruma:
• Ezen a fórumon adunk tájékoztatást a bemeneti, diagnosztikai, kimeneti mérések eredményeiről a szülőknek.
Téma-és tehetségnap:
• Bolyai napokat tartunk névadónk születési hónapjában, melyeken tehetséges tanulóink is bemutatkoznak.

Sport:
Jól felszerelt tornacsarnokunkban számos sportolási lehetőség közül választhatnak tanulóink. Tánc show és mazsorett csoportjaink a táncos mozgásokat szerető diákjainknak biztosítanak lehetőséget. Az iskolánk megszervezi a tanulók úszásoktatását.

Tanításon kívüli programjaink:
Lehetőség nyílik nyári táborban való részvételre. Szervezünk színház és mozi látogatásokat, hétvégi szabadidős programokat.

Alapítványi támogatás:
Alapítványunk támogatja az iskola programjait, a kiemelkedő eredményt elérő diákokat.

A leendő első osztályosokat tanító pedagógusok:

                                                                     

         Fazekas Renáta                                                  Molnár Ágnes                                            Visóczki Zsanett