Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


Beiratkozási tájékoztató 2016

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola szeretettel várja leendő elsős tanulóit
a 2016/2017-es tanévben

Kedves Szülők!

A gyermekek életében az iskolába kerülés fontos állomás, a szülők számára pedig nehéz döntés az iskolaválasztás. Iskolánk rövid bemutatásával választásukat szeretnénk könnyebbé tenni.
Pedagógiai programunk szellemében törekszünk arra, hogy különféle érdeklődésű és adottságú gyermekek mind megtalálják helyüket az iskolánkban.

Elsős osztályainkban az alapkészségek biztos elsajátítására törekszünk. A tanítók 1-4. évfolyamig tanítják osztályukat. Célunk megalapozni a tanulók műveltségét, fejleszteni képességeiket, segíteni eligazodásukat a szűkebb és tágabb környezetükben.

Heti két hittanóra keretében ismerkedhetnek a gyermekek a keresztény hit és erkölcstan alapjaival. Választható római katolikus, görög katolikus és református hittan.

 

  Iskolánk kiválóra akkreditált Tehetségpont. Tehetség és fejlesztése témakörben ECHA diplomás szakértőink állnak a szülők, a gyerekek rendelkezésre.

 

Minden évben lehetőség nyílik nyári táborban való részvételre. Szervezünk színház és mozi látogatásokat, hétvégi szabadidős programokat.

 

Alapítványaink támogatják az iskola programjait, a kiemelkedő eredményt elérő diákokat.

 

Intézményünk telephelye a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, így az együttműködési megállapodásnak megfelelően iskolánkban különböző művészeti képzések és tanszakok indulnak minden tanévben.

 

A leendő első osztályosok osztályfőnökei:

Királyné Tamaska Tünde,     Molnárné Ekker Rita,        Rudolf Lászlóné

Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli programokon vehetnek részt az első osztályos gyerekek:

 

Bevezetés az angol nyelv rejtelmeibe

A tanulók játékos foglalkozások keretében, angol mondókák, dalok és rajzfilmek segítségével ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel.

 

Ismerkedés a német nyelvvel

Az itt tanuló gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a német nyelvvel. Sok ének, vers, játék és manuális tevékenység segítségével egyre több német szót tanulhatnak meg. Cél az, hogy a német nyelvet egyre többen kedveljék és tanulják.

 

Sakk-kör

A foglalkozásokon a tanulókkal a lépések, ütések elsajátítása után az alapvető megnyitási és végjátékbeli ismeretekkel foglalkozunk. A jól sakkozó tanítványainkat diákolimpiai versenyeken indítjuk.

 

Kis kukta szakkör

Tudjuk, hogy már a kicsi gyerekek is érdeklődnek a konyhai folyamatok fortélyai iránt. Ezért indítjuk el a Kis kukta szakkört az elsősök számára. A lakás- és konyhai dekorációktól kezdve a terítés és az ételdíszítés „művészetével” is foglalkozunk egy kicsit. Szép és időszerű asztaldíszeket, gyümölcsöstálakat, csokrokat, papírcsodákat készítünk, amikkel az otthonukat dekorálhatják. Szalvétát hajtogatunk, süteményt sütünk, salátákat, vendégváró falatokat készítünk.

 

Matematika szakkör

A szakkör célja a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése a kreativitás és a logikus gondolkodás területén.

A foglalkozásokon elméleti ismeretbővítés után különböző feladatmegoldások segítségével igyekszünk a tehetséges tanulókat fejleszteni, versenyekre felkészíteni.

 

Rajzszakkör

Művésztanár vezetésével lehetőség van mindenféle grafikai és festési technikák kipróbálására.

Internet és rajzolóprogramok használata kicsiknek

 

Show tánc Cinivel

Ez a foglalkozás azoknak a diákoknak ajánlott, akik kedvet éreznek a táncos alapok elsajátításához, szeretnek zenére mozogni.

 

Hangszeres ének tanulás

Ezt a foglalkozásunkat a zenélni és énekelni szerető gyerekeknek ajánljuk.

 

Színjáték alsósoknak

A csoport életkorának megfelelő dramatikus játékok, rövid mesék, színpadi produkciók elsajátítása történik a foglalkozás keretében.

 

Labdarúgás

A jól felszerelt tornacsarnokunkban tartjuk a labdarúgásedzéseket. A foglalkozás a gyerekeknek hasznos időtöltést, és sikerélményt biztosít. A foglalkozásokon megtanulják a labdarúgás technikai, taktikai részét, az alapvető szabályokat. A pedagógiai cél elsősorban mentálisan felkészíteni a gyerekeket, hogy verbálisan is megfelelően kommunikáljanak társaikkal.

 

Mozgóra

A foglalkozás célja általános és specifikus mozgásfejlesztés zenével, (aerobic, zenés gimnasztika) labdával, (foci, kosárlabda, kézilabda, röplabda) szertorna eszközeivel, (gyűrű, gerenda, szekrény) versenyekkel, vetélkedőkkel (görkorcsolya, roller, stb.).