Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


A HÓNAP VÉDŐSZENTJE: SZENT GYÖRGY

Sárkányölő Szent György legendája

Április 24-e történeti hagyománya a múlt ködébe vész: e napot Európa nagy részén a tavasz kezdeteként tartották számon. A rómaiak e napon ünnepelték a Paliliát, amikor a pásztorok kiseperték az istállókat. Az egyház a legenda szerinti Sárkányölő Szent György névünnepét tette e napra.
A történet a Krisztus utáni 3. századig nyúlik vissza. Akkoriban a Silena város közelében lévő tóban egy sárkány tengette mindennapjait. Bár többször próbálták távozásra bírni az ott lakók, az ellene támadókat mindannyiszor megfutamította. Először naponta két juhot áldoztak fel a polgárok neki, hogy valahogyan távol tartsák a városuktól. Majd mikor a juhok elfogytak, szüzeket kezdtek el a tóhoz küldözgetni. A lányok sorshúzással döntötték el, hogy ki legyen a következő áldozat. Ámde egy napon a király lányának jutott az a szomorú sors, hogy a sárkányé legyen. Sorsába beletörődve igyekezett a lány a tóhoz, mikor György, aki éppen katona volt, arrafelé lovagolt. Bár a királylány próbálta elküldeni a lovast, György nem tágított, minden áron tudni akarta, mi történik a tónál.

A szokott időben meg is jelent a sárkány, hogy magával ragadja a király lányát, de György sem volt rest, olyan erővel sújtott a lándzsájával a sárkányra, hogy az menten a földre zuhant. Aztán a derékszíját rákötette a lánnyal a sárkány nyakára és így hármasban visszasétáltak a városba. Az emberek nagyon megijedtek a pórázra kötött sárkánytól, de György megnyugtatta őket, mondván: „Ne féljetek, az Úr küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak titeket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek a Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt." Így is történt, az egész város népe megkeresztelkedett, György pedig – ígéretéhez híven - levágta a sárkány fejét. Az esemény színhelyén egy templomot építettek, melynek oltáránál egy olyan forrás fakadt, melynek vize gyógyító erővel bírt, minden beteget meggyógyított, aki csak ivott a vizéből.
És eddig a legenda. György valódi életéről nagyon keveset tudunk. A 3.-4. század derekán élt katonatiszt az édesanyja hatására lett kereszténnyé akkor, amikor még tűzzel-vassal üldözték a keresztényeket. Egyik látomásában Györgynek Jézus a tudomására hozta, hogy hét évig kínozzák majd, ezalatt pedig háromszor meghal és föltámad. Végül a Palesztinában található Lyddiában vértanúhalált halt, tiszteletére a sírja fölé templomot emeltek.
Az egyház 494-ben szentté avatta. György lett a védőszentje Oroszlánszívű Richárdnak, majd 1222-től egész Angliának. Később a mészárosok, a juhászok, a katonák és a rendőrök patronálója lett. Ezért április 24-e 1992 óta a Rendőrség emléknapja is hazánkban.
III. Edward angol király 1348-ban megalapított a Szent György (vagy más nevén Térdszalag) Lovagrendet, melynek célja karitatív tevékenykedésük révén a jellemes élet hirdetése.
Szent György alakja a magyar Szent Koronán is megtalálható.