Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


Névadónk

Névadónk

Bolyai János (1802-1860)logo

Minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa tragikus sorsú hadmérnök, műveiben messze meghaladja korát. Az ő geometriája, "az új más világ" nélkül elképzelhetetlen lenne a legmodernebb kor vívmányainak - rakéták és műholdak - működése.

1802. december 15-én született Kolozsvárott.
Apja Bolyai Farkas a marosvásárhelyi evangélikus katolikus kollégium tanára és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Korának egyik legelső, hazájának pedig addigi legnagyobb matematikusa volt.
Bolyai János 12 éves korában elvégezte a gimnázium 6. osztályát. 15 éves korában Bécsben folytatta tanulmányait, melyet öt év után kiváló eredménnyel fejezett be.
Kiváló eredménnyel elvégzi a bécsi Hadmérnöki Akadémiát és alhadnaggyá avatják. 21 éves korában hadnagy, 22 éves korában főhadnagy, 24 évesen kapitány lett. A hadseregben elsőszámú matematikus, elsőszámú virtuóz hegedűs, és első számú vívó volt. Folyamatosan párbajozott, párbajai közül sok halállal végződött, de mindig ő volt a győztes. 1833-ban saját kérelmére nyugállományba helyezték, úgy engedték el, hogy akkor tér vissza , amikor csak akar.

bolyaihazNyugdíjazása után apjához költözött Marosvásárhelyre, ahol egy évig lakott apjával való folytonos veszekedések közepette. Apját még párbajra is kihívta, mire apja jól megdorgálta és kitiltotta a családi házból. Ezután még egy ideig Marosvásárhelyen lakott, de apja később megengedte neki, hogy kiköltözzön domáldi birtokukra. Itt teljes magányban töltött el tíz évet, majd 1843-ban apjától bocsánatot kért, és újra hazaköltözött. Hat hétig tartott

Munkássága

Az abszolút geometria korszakalkotó felfedezését közlő dolgozata, az Appendix 1831-ben jelent meg latin nyelven, atyja Bolyai Farkas Testamen című műve függelékeként. Munkáját kortársai - Gauss kivételével - nem értették meg, és nem méltányolták. Pedig a kérdés felvetése és kutatása időszerű volt. Erre vall, hogy N.I.Lobacsevszkij orosz matematikus - Bolyai Jánostól függetlenül - hasonló eredményre jutott, és erre vonatkozó munkáját 1829/30-ban tette közzé. Bolyai János eredményei annál is inkább figyelemre méltóbbak, mert rendkívül nehéz anyagi viszonyok és kezdetleges körülmények között, elszigetelten, a matematikai alkotómunka lehetőségeitől megfosztva élte életét. Ennek ellenére a nem euklédeszi geometriával kapcsolatos rendkívüli eredményein kívül jelentős és korszerű dolgozatokat írt a komplex számok elméletéről Respensio címen 1837-ben. Ezenkívül a matematikai térelmélet megalapozásával is foglalkozott.
Az elismerés hiánya mélységesen elkeserítette, önmagával meghasonlottan 1860. január 27-én Marosvásárhelyen halt meg.
1911-ben hamvait exhumálták, és nagy ünnepélyességgel atyja hamvaival együtt közös sírba helyezték.