Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


Diákönkormányzat

Diákönkormányzat

Diákönkormányzatunk a tanév elején, az első ülésén alakul meg oly módon, hogy minden felső tagozatos osztály két főt delegál. Így összesen kb. 22-24 fő a diák önkormányzati képviselők száma. Ekkor kerülnek megválasztásra a tisztségviselők is. A DÖK működésének főbb kérdéseit az SZMSZ DÖK-re vonatkozó melléklete szabályozza. Havonta minimum egyszer tartunk DÖK-ülést, de - programoktól, fontos megbeszélnivalóktól függően - olykor heti, kétheti rendszerességgel is. Az év szeptemberben ismerkedéssel, az éves munkaterv elkészítésével kezdődik. A közoktatási törvény széles jogkörrel ruházta fel a diákönkormányzatokat. Döntési jogkörünk van, véleményünket ki kell kérni számos esetben, pld. nevelési program, tartós tankönyvek, és egyetértési jogunk a házirenddel kapcsolatban. Dönthetünk egy tanítás nélküli munkanap programját illetően, véleményt nyilváníthatunk bármilyen, az iskola tanulóit érintő kérdésben.DÖK feladatai közé különböző rendezvények, ünnepi megemlékezések, programok is tartozhatnak, amelyet a diákönkormányzat éves munkatervében fogad el.

A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus Sándorné Lakatos Marianna.